digitálna úprava fotografií

English version   Slovenská verzia
spracovanie digitálneho obrazu
    Samozrejmosťou v ponuke je digitálna úprava fotografií, retuše, fotomontáže, kompletný postproces i prepress,... Jediným limitom v technickej práci s digitálnou fotografiou je hranica ľudskej predstavivosti...

ukážky práce
  • retuš fotografie  • fotomontáž

  • grafika z fotografie  • grafická tvorba

  • animácia

súvisiace odkazy